O mnie

Anna-Maria Żukowska - Lewica

Urodzona 11 czerwca 1983 roku w Warszawie prawniczka, anglistka, wiceprzewodnicząca mazowieckiej Nowej Lewicy.  Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła filologię angielską (licencjat) i prawo (magister). W latach 2010 – 2013 przewodnicząca warszawskiego koła Federacji Młodych Socjaldemokratów, a w latach 2011 – 2015 przewodnicząca koła w Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Zasiadała również w komitecie organizacyjnym Parady Równości w Warszawie. Rzeczniczka prasowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2016 do 2021.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji z listy Lewicy w okręgu warszawskim (nr 19) zdobywając 18 864 głosy.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

Wiceprzewodnicząca Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Norweskiej Grupy Parlamentarnej oraz Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej. Należy do Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej oraz Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej.

Anna-Maria Żukowska - Lewica Warszawa

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw m. st. Warszawy. Należy do Parlamentarnej Grupy Kobiet, Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Migracyjnej i Integracji, , Parlamentarnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Parlamentarnego Zespołu do spraw Integracji, Spójności i Rozwoju Mazowsza, Parlamentarnego Zespołu do spraw Praw Reprodukcyjnych, Parlamentarnego Zespołu do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, Parlamentarnego Zespołu Świeckie Państwo oraz Zespołu Parlamentarnego do spraw Zielonego Ładu dla Polski.