Lewica za wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska

🗳️ W ostatnich wyborach zagłosowała rekordowa liczba Polek i Polaków: oddano 21 mln głosów. Wiele wśród nich to głosy kobiet. Dzięki Wam, Dziewczyny, wygraliśmy wspólnie wybory – dziękujemy Wam! 🎉

Nowy rząd z Lewicą to rząd nadziei na zmianę. Zobowiązujemy się do:

🏛️ Przywrócenia porządku prawnego;

🚼 Uznania tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji za nieistniejący;

🧠 Opieki psychologicznej dla uczniów w każdej szkole;

🤰 Wprowadzenia pełnego dostępu do badań prenatalnych i znieczulenia przy porodzie oraz normalizacji urlopów tacierzyńskich;

🏫 Budowy nowych żłobków;

📜 Nowelizacji Kodeksu Karnego – mowa nienawiści ze względu na orientację czy tożsamość psychoseksualną lub płeć będzie ścigana z urzędu;

💼 Działań na rzecz likwidacji luki płacowej i wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy;

🏠 Wsparcia budowy mieszkań wynajem przez samorządy oraz finansowania remontów pustostanów;

🚌 Rozwoju transportu publicznego;

👵 Poprawy sytuacji seniorów po śmierci małżonka i skuteczności egzekucji alimentów;

👩‍🏫 Podwyżek dla nauczycieli i pracowników służby publicznej;

📜 Przywrócenia praw nabytych emerytów pobierających świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy;

🌐 Budowy nowoczesnego miksu energetycznego opartego na OZE i elektrowniach atomowych dla taniego prądu i czystego powietrza;

🏞️ Zwiększenia obszaru Parków Narodowych;

📺 Odpartyjnienia mediów publicznych i kultury;

🤍❤️ Zaszczepiania nowoczesnego patriotyzmu;

🎨 Dostępu artystów do systemu ubezpieczeń społecznych;

🤝 Wspierania samorządności.

Wysyłamy do rządu silną ekipę Lewicy: wicepremier Krzysztof Gawkowski odpowiadać będzie za cyfryzację, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk za pracę i rodzinę oraz politykę społeczną, Dariusz Wieczorek za naukę, Katarzyna Kotula za równość, za pomoc grupom defaworyzowanym.

Chcemy, aby państwo nie było narzędziem opresji – jak było za rządów PiS – i stało się narzędziem zmieniającym życie na lepsze. Aby Polska była dla każdego. Aby każdx czuł się bezpiecznx!

Dlatego wszyscy posłanki i posłowie Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy zagłosowali dziś za wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska.

Podziel się

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp