65 lat temu Traktaty Rzymskie zapoczątkowały integrację w Europie!

W dniu 25 marca 1957 r. podpisano dwa traktaty – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom).

Obydwa traktaty zostały podpisane przez sześć państw założycielskich: Belgię, Francję, Włochy, Luksemburg, Holandię i Niemcy Zachodnie. Traktat EWG stanowi podstawę prawną dla funkcjonowania Unii Europejskiej.

Traktat Rzymski jest fundamentalnym aktem stanowiącym podstawę prawną istnienia i funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej oraz, pośrednio, także Unii Europejskiej. Traktat jest wielostronną umową międzynarodową zawartą między państwami członkowskimi.

Traktat Rzymski jest źródłem wspólnotowego prawa pierwotnego, ponadto stanowi swoistego rodzaju “konstytucję WE.Postanowienia Traktatu Rzymskiego w tym zakresie obejmowały m.in.:

✅z niesienie opłat celnych i ograniczeń ilościowych między państwami członkowskimi w przywozie i wywozie towarów;

✅ustanowienie wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich;

✅zniesienie między państwami członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału;

✅wprowadzenie wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki transportowej;

✅ustanowienie systemu zapewniającego niezakłóconą konkurencję w ramach wspólnego rynku.

Podziel się

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp