Europa dla Mazowsza – 5 dla Mazowsza!

Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie i zaufanie w wyborach do Sejmu!

Od początku swojego mandatu poselskiego działałam na rzecz mieszkańców Radomia. Mam ogromną nadzieję, że będę miała okazję poszerzyć tę działalność o Biuro Europejskie. To dlatego startuję z Mazowsza. Dlatego też wybrałam Radom jak pierwszy cel na mojej europejskiej trasie po Mazowszu, bo to miasto, z którym czuję silną więź od lat. Wykonałam wiele interwencji na rzecz mieszkańców i mieszkanek Radomia i wierzę, że mogę być ich godną reprezentantką także w Brukseli.

Radom ma bogatą historię, znaną m.in. dzięki prezydentowi Grzecznarowskiemu, który odegrał ogromną rolę w rozwoju miasta. Ale teraz potrzebujemy spojrzenia na skalę europejską.

Dlatego dziś zaprezentowałam swoją 5 dla Mazowsza:

  • Mieszkania: Wiem, jak trudno jest rozpocząć młodym ludziom życie na własny rachunek, w swoim własnym M, dlatego w Parlamencie Europejskim będę działać na rzecz przeznaczenia środków unijnych na budowę mieszkań dla samorządów, spółdzielni i organizacji non-profit, które chcą budować mieszkania. Utworzymy Europejski Funduszu Mieszkaniowy. Skoro ze środków unijnych można budować drogi, można też mieszkania!
  • Rolnictwo: Potrzebujemy zmian w Zielonym Ładzie, bo jest on niesprawiedliwy dla Polski. Dość faworyzowania rolnictwa krajów zachodnich. Należy zreformować zapisy w Zielonym Ładzie dotyczące regulacji używania w rolnictwie pestycydów. Zmiany te zostały wprowadzone przez Komisję Europejską bez żadnego dialogu społecznego i bez programów pilotażowych. Unia Europejska musi się zmieniać, bo skostniała i oddaliła się od ludzi. Chcę Unii bliskiej Nas. Unii dialogu społecznego. Europy dla Ciebie.
  • Obronność: Żyjemy w niespokojnych czasach, z wojną za naszą wschodnią granicą. Naszą bronią może być unijna solidarność, dlatego postuluję o powołanie Europejskiej Obrony Cywilnej i Europejskiego Przemysłu Obronnego. Żaden kraj nie jest w stanie zabezpieczyć łańcuchów zaopatrzenia bronią tylko w ramach swojego terytorium. Istotna również jest rozbudowa schronów z odpowiednim standardem. Musimy zatroszczyć się nie tylko o wojsko, ale też o obywateli.
  • Transport: 65% gmin w województwie mazowieckim nie ma dostępu do pociągu, mimo że w wielu z nich są tory! Najwyższy czas odtworzyć połączenia kolejowe i PKS-ów, żeby mieszkańcy Mazowsza nie byli zmuszeni do korzystania z auta, by dostać się do lekarza czy do pracy. To kwestia umożliwienia ludziom wyboru, nie przymusu. Unia Europejska powinna też zapewnić młodzieży do 26. roku życia w wakacje darmowe podróżowanie. To nie jest dla Europy koszt, to jest inwestycja w młode pokolenie.
  • Demokratyczna Europa: Potrzebujemy Unii Europejskiej, która potrafi reagować szybko na zachodzące wydarzenia i podejmować decyzje w przejrzysty sposób. Zasada jednomyślności wykorzystywana jest przez kraje takie jak Węgry do uzyskiwania daleko idących koncesji za pomocą zakulisowych umów. Koniec szantażu w Radzie! Wybierzmy zasadę podwójnej kwalifikowanej większości, z jednoczesnym zmniejszeniem siły wpływu Niemiec czy Francji.

To kluczowe elementy. Inwestycja w nie nie tylko poprawi jakość życia, ale także wpłynie na rozwój gospodarczy kraju. Wierzę, że możemy to zmienić. Razem, z Waszym wsparciem, możemy dać Mazowszu piątkę, której potrzebuje.

Podziel się

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp